AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS I INFORMACIÓ LEGAL
Aquest Avís Legal regula l’ús del servei de la pàgina web propietat de BARONIA D’ENTENÇA S.L. amb domicili social en CAMÍ DELS FONTANALS SN Codi Postal: 43730 Localitat : FALSET Província : TARRAGONA amb CIF B43825603 i que posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la Web (d’ara endavant, el “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal des del moment mateix que l’Usuari accedeix al Web.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la web, ja que el contingut de la web pot sofrir modificacions.

OBJECTE
Aquesta web ha estat creada i dissenyada per a donar a conèixer els serveis i productes de l’entitat i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet.

L’accés i/o ús de la Web atribueix a qui el realitza la condició d’usuari i l’acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d’aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats a aquest.

En aquest sentit, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

CONDICIONS D’ACCÉS A LA WEB
Caràcter de la utilització de la web
La web té com a objectiu establir un canal d’informació i comunicació entre l’empresa i els seus clients o interessats a través d’Internet, però, a través de la pàgina web no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ VERAÇ
L’usuari disposa d’un correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot cas l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

ÚS DE LA PÀGINA WEB
L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, l’RD 1720/2007 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d’11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que la pàgina web posa a la seva disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb les presents condicions generals .

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari) .

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina web i d’aquest avís legal.

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, contingut, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies de la web.

ÚS DEL CODI FONT
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen en la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB
Els continguts de la pàgina web són posats a la disposició de l’Usuari posant la propietat de la web els mitjans perquè els continguts inclosos siguin exactes i estiguin actualitzats.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició en la pàgina web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altre avís , reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l’ordre públic, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o des de compilació.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

LINKS
La web podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d’Internet.

La pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment dels Articles 5 i 6 establerts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 1720/2007 de 21 de desembre, l’informem que, en introduir les seves dades personals en aquesta pàgina web quedaran incorporats en un fitxer propietat de BARONIA D’ENTENÇA S.L. amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats.

Les dades obtingudes són els pertinents per a la finalitat per a la qual s’han recollit i compleixen amb la normativa vigent de protecció de dades garantint les mesures de seguretat i confidencialitat en el tractament d’aquestes. Aquestes dades podran ser utilitzats per a enviar-li informació dels nostres productes i serveis.

L’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades davant:

Responsable del Fitxer:

Nom: BARONIA D’ENTENÇA S.L.
Adreça: CAMÍ DELS FONTANALS SN
Codi Postal: 43730 Localitat: FALSET Província: TARRAGONA
CIF: B43825603
Correu electrònic: info@pascona.com
WEB: pascona.com

A més, en compliment de la Llei 34 /2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, l’informem que la nostra pàgina web té com a objectiu establir un canal d’informació , comunicació i serveis entre, i els seus clients i empleats a través d’Internet.

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa l’Usuari de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l’entitat i sota responsabilitat d’aquesta, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d’exercir, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un correu electrònic a la direcció info@pascona.com aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

COOKIES
La pàgina web pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web. Aquestes Cookies únicament s’utilitzen per a associar amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’Usuari .

De la mateixa manera, s’utilitzen a l’efecte d’elaboració d’estadístiques per a oferir a l’Usuari la possibilitat de personalitzar el lloc web d’acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar en cada visita.

PUBLICITAT
En la pàgina web podran albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

La nostra empresa no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

RESPONSABILITAT
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui fer com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquest Avís Legal, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable

RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS AL PORTAL
Aquesta web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

RESPONSABILITAT EN LA OBLIGACIÓ EN LA QUALITAT DELS CONTINGUTS
L’accés a la web no implica l’obligació per part de BARONIA D’ENTENÇA S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Aquesta web no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

RESPONSABILITAT DELS ENLLAÇOS O LINKS
El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, aquesta web no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, des d’actualització, in disponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre mal.

LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i BARONIA D’ENTENÇA S.L. acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En les presents condicions se’ls aplicarà també la Llei 34 /2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.